2015 Halkbank servis elemenı personel alım başvuruları hakkında

2015 Yılına ait bildirim yapılmamıştır bu bildirim 2014 içindir. Bildirimler ve gerekli belgeler genelde aynı olur. Sadece o yıla ait tarihler ve yaş sınırları veya gerekli belge ekleri değişebilir. 

T. HALK BANKASI A.Ş. SERVİS GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI

Bankamızın Genel Müdürlük Birimleri, Bölge Koordinatörlükleri ve Şubelerinde istihdam edilmek üzere Servis Görevlileri alınacaktır.

2015 Halkbank servis elemenı personel alım başvuruları

Servis Görevlisi giriş sınavına ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda açıklanmıştır.

1.Sınava Katılma Koşulları ve Adaylarda Aranan Şartlar

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da yabancı uyruklular için, 4817 sayılı
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun uyarınca yetkili makamlardan Türkiye’de çalışma izni almış olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım – satımlara fesat karıştırma, karapara aklama, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

01.01.1984 ve sonrası doğumlu olmak, Üniversite ya da fakültelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden veyabunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olmak ya dasözlü sınav sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, vücut veya akıl hastalığı ya da vücut sakatlığı gibi özrü bulunmamak, sağlık durumunun, Türkiye’nin her yerinde görev ve seyahat yapmaya elverişli olduğunu tam teşekküllü resmi bir sağlık kurumundan alınacak raporla belgelemek (Sağlık kurulu raporu giriş sınavını kazandıktan sonra verilebilir.) ,Erkek adaylar için, sınav tarihi itibarıyla askerlik görevini yapmış veyaer teletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.

Yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda; sicil, tutum ve davranışları ile özgeçmişleri bakımından bankacılığa uygun bulunmak, Gerekmektedir.
Adayların başvuru kayıtları (sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları), yazılı sınav öncesi kendi beyanları dikkate alınarak başvuru sistemi üzerinden adaylarca yapılır. Yazılı sınav öncesi Banka tarafından adayların beyanları doğru kabul edilerek herhangi bir kontrol yapılmaz. Dolayısıyla yazılı sınava katılan adaya sınav sonrasında hiçbir gerekçe ile ödediği sınav giriş ücreti iade edilmez.

Gerekli belgeler, yazılı sınavı kazanan adaylardan mülakat öncesi talep edilir ve kontroller
yapılır. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları, gerekli ya da uygun şartları taşımadıkları tespit edilenler, sınavları kazanmış olsalar dahi mülakata alınmazlar, göreve başlatılmazlar; göreve başlatılmış olanların ise Banka ile ilişikleri derhal kesilir.

2.Genel Hususlar

Sınav, yazılı sınav ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.
Adaylar görev almak için seçtikl
eri ilin dışındaki bir merkezde sınava girmek için
Sınav Merkezi seçimi yapabileceklerdir.
Banka, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri duyurmak kaydı ile
değiştirebilecektir.

Mülakat sonrası başarılı bulunarak işe başlatılacak adayların sözle
şmelerinde, 3 yıl içinde Bankadan istifa ederek ayrılmaları ya da sözleşmelerinin haklı nedenle Bankaca feshi halinde “Bankaca hesaplanacak kendileri için yapılan eğitim
giderlerinin geri ödeneceğine” dair hüküm bulunacaktır.

Mülakat sonrası başarılı bulun arak işe başlatılacak adaylar sadece seçtikleri ilde
çalışacak olup, başka bir ile tayinleri 5 yıl süreyle mümkün olmayacaktır. Adayların
başvuru yaparken bu hususları dikkate almaları ve görev yapmak istedikleri il tercihini
buna göre yapmaları gerekmekte olup, mülakata çağrılmaya hak kazanan adaylar bu
şartları kabul etmiş sayılacaktır.

3.Başvuru Şekli ve Süresi

Başvuru sırasında aşağıdaki aşamalar takip edilecektir.
I.Aşama: Sınav Ücretinin Yatırılması
çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.
Tüm adayların sınava gelirken yanlarında Sınav Giriş Belgeleri ile birlikte fotoğraflı
resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasa port) getirmeleri gerekmektedir. Sınav giriş belgesi ve fotoğraflı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.

Adayların sınav merkezine cep telefonu, hesap makinesi vb. elektronik cihaz ile
girmeleri kesinlikle yasaktır.

Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.
Sınavın Süresi: 180 dakika
Oturum Sayısı: Tek oturum
Soru Sayısı: 120
Yabancı Dil: İngilizce, Almanca, Fransızca
Soru Dağılımları:
Servis Görevlisi Sınavı

BÖLÜMLER SORU AĞIRLIĞI SORU SAYISI SINAV SÜRESİ
Yabancı Dil
% 10
12
180 Dakika
Genel Kültür
% 20
24
Genel Yetenek
% 30
36
Alan Bilgisi *
% 40
48
TOPLAM
% 100
120
Servis Görevlisi Alan Bilgisi Soru Dağılımı

BÖLÜMLER SORU AĞIRLIĞI SORU SAYISI

Maliye
% 10
5
Genel Hukuk
% 15
7
Muhasebe
% 15
7
Ticari Aritmetik
% 20
9
Genel Ekonomi
% 40
20
TOPLAM
% 100
48

Yazılı Sınavda Başarı Tespiti

Yazılı sınavda değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak olup,
değerlendirme; adayların tercih ettiği illere göre başarı sıralamaları dikka te alınarak yapılacaktır.

Her il için yazılı sınavda en az 60 ve üzeri puan almak koşulu ile Bankanın ihtiyaç
duyduğu kadar aday mülakata çağrılacaktır.
(60 ve üzeri puan almak mülakata çağrılmak için yeterli koşul olmayıp, ön koşuldur. 60 ve üzeri puan alanların sayısı
Bankanın mülakata çağırmayı planladığı sayıdan fazla olur ise yazılı sınav başarı
sıralaması dikkate alınır. )

Yazılı sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi’nin
http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresi üzerinden ilan edilecektir.
Mülakat ve Nihai Değerlendirme

Mülakata hak kazanan adaylara mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında
getirmesi gereken belgeler www.halkbank.com.tr adresinde duyurulacaktır, Mülakatta katılan adayların yazılı sınav puanları mülakat notları ile birlikte
değerlendirilerek kazanan adaylar belirlenecektir.

5.Sınav ile İlgili Bilgi Edinme

Sınavla ilgili olarak, Anadolu Üniversitesi Sınav Merkezi ve Türkiye Halk Bankası
A.Ş.İnsan Kaynakları Daire Başkanlığından aşağıda belirtilen telefonlar ya da elektronik
posta aracılığı ile bilgi alınabileceği gibi başvuru formu ve sınavla ilgili tüm bilgilere
Bankamızın web sitesinden ulaşılabilecektir.İletişim Bilgileri Web:www.halkbank.com.tr
E-posta: kariyer@halkbank.com.tr
(0312) 289 42 58 – 65 – 86 42 58-65-86 58 58
(Hafta içi her gün 09.00-12.30, 13.30-18.00
saatleriarasın dah izmet verilmektedir. )

Adres: Halkbank Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Söğütözü Mahallesi, 2. Cadde, No: 63, Kat: 15
PK 06520
Söğütözü /ANKARA
Anadolu Üniversitesi Sınav Merkezi : (0 222) 335 05 80 (Dahili 2286)

 

kaynak:http://www.memurlarnet.biz/ilanlar/2015-halkbank-servis-elemeni-personel-alim-basvurulari-h22823.html

Bu yazı 600 kişi tarafından ilgi ve alaka ile takip edildi, tekrar bekleriz...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>