Polislikte ‘Boy’ Şartına Yeni Düzenleme

Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu ön lisans programına alınacak kız öğrenciler için aranan boy sınırlamasına yeni bir düzenlenme getirildi. Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile fakülte ve yüksekokul lisans programlarına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu ön lisans programına alınacak öğrencilerin boy sınırı erkeklerde değiştirilmezken, kadınlarda 165 cm olan boy sınırı 162 cm’ye geri çekildi.

Böylece kadın polislerin boy Okumaya devam et