İşi Bilenden Ders ve Alan Seçimi Nasıl Yapılır

Ortak dersler, ortaöğretim kurumlarındaki tüm öğrencilerin zorunlu olarak alması gereken derslerdir. Seçmeli dersler, ortaöğretim öğrencilerinin ilgi ve istekleri ile hedefledikleri yükseköğretim programlarını dikkate alarak seçebilecekleri derslerdir. Bu derslerin bazılarının haftalık ders saati sayıları sınıflara göre seçenekli olarak belirtilmiştir. Öğrenciler bu dersleri, haftalık ders saati sayılarını belirterek seçebileceklerdir.

MEBÖğrenciler bir alt sınıfta okudukları seçmeli dersi ve/veya saatini bir üst sınıfta değiştirebilirler.

Birbirinin devamı olan derslerin seçiminde, öğrencinin öğrenimini gördüğü öğretim programının bir üstü olan programın uygulanması esastır. Ancak okulun imkânları ile öğrencilerin istekleri ve hazır bulunuşluk düzeyleri dikkate alınarak sorumluluk velilerine ait olmak üzere bulunduğu sınıf seviyesindeki öğretim programı uygulanabilir.

Ortaöğretim kurumlarının tamamında yılsonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak ders “dil ve anlatım” dersidir. Öğrenci bu dersten başarısız olması durumunda sorumluluk sınavlarına girmek zorundadır.

Ders Seçimi Nedir?

Lise 1.’i bitiren öğrenciler, seçmeli dersler arasından, yetenek, ilgi ve üniversitede okumak istedikleri bölüme uygun ders seçerler.

Lisede Ders Seçimi;

Lise 1. sınıfın sonunda seçilecek dersler, öğrencilerin YGS-LYS’de sınav başarılarında etkili olacaktır.Liseden mezun olana kadar okuyacakları ders başarılarını ve yıl sonu sınıf geçme başarılarını belirleyecektir.Lisede elde ettikleri başarı puanları Ortaöğretim Başarı Puanı olarak YGS-LYS puanlarına eklenecek ve sınav başarılarına etki edecektir.

Ders Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar

Başarı gösterilemeyecek dersler değil, başarılı olunabilecek dersler seçilmelidir.Üniversitede seçilmek istenen bölüme ve bölümün puan türüne temel oluşturan dersler tercih edilmelidir.Seçilen dersler ilgi ve yeteneklere uygun olmalıdır.9. sınıftaki ders başarıları, sınavlardan alınan notlar göz önünde bulundurulmalıdır.

ORTAK DERS NEDİR

Ortak dersler, ortaöğretim kurumlarındaki tüm öğrencilerin zorunlu olarak alması gereken derslerdir. Ortak, zorunlu derslerin hangi dersler olduğu, bu derslerin hangi sınıflarda zorunlu olduğu ve haftalık ders saati sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Ortak Dersler Ne Anlama Geliyor?

Örnek: Türk Dili ve Edebiyatı dersi bütün 10, 11 ve 12. sınıflara 3’er saat okutulan bir derstir. Tarih dersi tüm 10. sınıf öğrencilerinin haftada 2 saat zorunlu olarak okuması gereken bir derstir. 11. ve 12.sınıflarda zorunlu değildir. Yabancı dil dersi tüm 10,11 ve 12. sınıflarda haftada 4 saat zorunlu olarak okutulacaktır. Felsefe ve T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi ise sadece 11. sınıftaki tüm öğrenciler için haftada 2 saat olmak üzere zorunludur.

Tabloda yer almayan fizik, biyoloji, matematik gibi dersler zorunlu değildir, seçmelidir. Ancak okul idaresi, gerekli gördüğü takdirde, bu derslerden herhangi birinin tüm sınıflarda zorunlu olarak okutulması yetkisine sahiptir.

Bir ortak yani zorunlu ders aynı zamanda seçmeli ders de olabilir. Örneğin dil ve anlatım dersini 10. sınıf öğrencileri haftada 2; 11 ve 12. sınıf öğrencisi haftada 2 veya 3 saat seçmeli olarak tercih edebilir. Böylece bu dersi seçmeli olarak tercih eden bir 10. öğrencisi zorunlu 2 saat ve seçmeli 2 saat olmak üzere bu dersi haftada 4 saat görür. Bu konuya ilerleyen sayfalarda değinilecektir.

Seçmeli Dersler ve TABLO-2 Ne Anlama Geliyor?

Öncelikli olarak hem “Ortak Dersler Tablosu’nda (TABLO-1)” hem de “Seçmeli Dersler Tablosu’nda (TABLO- 2)” yer alan derslerden başlayalım. Bir öğrenci zaten zorunlu olarak göreceği ortak derslerden birini, tercihleri doğrultusunda seçmeli olarak fazladan da alabileceğini söylemiştik. Edebiyat dersini tüm 10. sınıf öğrencileri haftada 3 saat zorunlu göreceklerdir. Öğrenci ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bu dersi seçmeli olarak da tercih edebilir. Böylece (3 saat zorunlu+1 saat seçmeli) olmak üzere bu dersi haftada 4 saat görür. Yabancı Dil dersi örneğine bakalım. 10. sınıfta okuyan tüm öğrenciler haftada 4 saat yabancı dil eğitimi almak zorundadırlar. Öğrenci istemesi durumunda bu dersi haftada 4 veya 6 saat fazladan alabilir. Mesela öğrenci üniversitede Mütercim Tercümanlık Bölümü’nü tercih edecek ve yabancı dilini en iyi şekilde geliştirmek istiyor. Bu yüzden haftada 6 saat seçmeli yabancı dil dersi tercih edebilir. Böylece bu öğrenci (4 saat zorunlu+ 6 saat de seçmeli) olmak üzere yabancı dil dersini haftada 10 saat görebilir.

TABLO-2’de her ders için farklı sınıflarda farklı ders saatleri gösterilmiştir. Örneğin Kimya dersi “10. sınıfta 2 veya 3”, “11. sınıfta 2 veya 4”, “12. sınıfta 2 veya 3” saat seçmeli olarak alınabilir. Bir öğrenci 10. sınıfta kimya dersini almak isterse haftada kaç saat almak istediğini de belirtmek zorundadır. Bu maddeyi coğrafya dersi örneğiyle devam ettirelim. Coğrafya dersi “10. sınıfta 2”, “11. ve 12. sınıflarda 2 veya 4 saat” seçmeli olarak alınabilir. Coğrafya dersi eğitimi almak isteyen bir öğrenci bu dersi 10. sınıfta yalnızca 2 saat seçmeli olarak alabilir. Bu ders 10. sınıfta ortak ve zorunlu olarak gösterildiğinden ders saati sayısı 4’e çıkar. Öğrenci 11. ve 12. sınıflarda da coğrafya dersini seçmeli almak isterse 2 saat mi veya 4 saat mi almak istiyor bunu belirtmek zorundadır.

A- ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA UYGULANACAK SEÇMELİ DERSLER;

 1. Grup Seçmeli Dersler;
DERSİN ADI
 1. Sınıf
 2. Sınıf
 3. Sınıf
Dil ve Anlatım (2) (2)(3) (2)(3)
Türk Edebiyatı (1) (1) (1)
Matematik (2)(4) (2)(4) (2)(4)
Geometri (1)(2) (2)(3) (1)(2)
Fizik (2)(3) (2)(4) (2)(3)
Kimya (2)(3) (2)(4) (2)(3)
Biyoloji (2)(3) (2)(4) (2)(3)
Tarih (2) (2)(4)
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (2)(4)
Coğrafya (2) (2)(4) (2)(4)
Psikoloji (2)
Sosyoloji (2)
Mantık (2)
Yabancı Dil (4)(6) (4)(6) (4)(6)
İkinci Yabancı Dil (2)(4) (2)(4) (2)(4)
 1. Grup Seçmeli Dersler;
 • Bilgi Kuramı (1–2)
 • Demokrasi ve İnsan Hakları (1)
 • Sosyal Etkinlik (1)
 • Proje Hazırlama (1)
 • Bilgi ve İletişim Teknolojisi (1–2)
 • İşletme (2)
 • Ekonomi (2)
 • Girişimcilik (1)
 • Astronomi ve Uzay Bilimleri (1–2)
 • Uluslararası İlişkiler (2)
 • Yönetim Bilimi (2)
 • Diksiyon ve Hitabet (1)
 • Sanat Tarihi (2)
 • Alman Edebiyatı (1–2)
 • İngiliz Edebiyatı (1–2)
ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERS KATEGORİLERİ DERSLER 9.

SINIF

10.

SINIF

11.

SINIF

12.

SINIF

ORTAK DERSLER

TABLO-1

DİL VE ANLATIM 2 2 2 2
TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1
TARİH 2 2
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2
COĞRAFYA 2 2
MATEMATİK 4
GEOMETRİ 2
FİZİK 2
KİMYA 2
BİYOLOJİ 2
SAĞLIK BİLGİSİ 1
FELSEFE 2
YABANCI DİL 6 4 4 4
İKİNCİ YABANCI DİL 2 2 2 2
BEDEN EĞİTİMİ 2 2 2 2
GÖRSEL SANATLAR /MÜZİK 1 1 1 1
MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİSİ 1
TRAFİK VE İLK YARDIM 1
TOPLAM 34 20 19 16
SEÇMELİ DERSLER

TABLO-2

DİL VE ANLATIM (2) (2)(3) (2)(3)
TÜRK EDEBİYATI (1) (1) (1)
MATEMATİK (2)(4) (2)(4) (2)(4)
GEOMETRİ (1)(2) (2)(3) (1)(2)
FİZİK (2)(3) (2)(4) (2)(3)
KİMYA (2)(3) (2)(4) (2)(3)
BİYOLOJİ (2)(3) (2)(4) (2)(3)
TARİH (2) (2)(4)
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ (2)(4)
COĞRAFYA (2) (2)(4) (2)(4)
PSİKOLOJİ (2)
SOSYOLOJİ (2)
MANTIK (2)
YABANCI DİL (4)(6) (4)(6) (4)(6)
İKİNCİ YABANCI DİL (2)(4) (2)(4) (2)(4)
DİĞER SEÇMELİ DERSLER (2) (2) (2)
TOPLAM 14 15 18
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME 1 1 1 1
TOPLAM DERS SAATİ 35 35 35 35

Seçmeli Dersler

Tabloda görüldüğü gibi bazı derslerin saatleri tekdir. Örneğin Edebiyat dersi yalnızca 1, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık dersleri yalnız 2 saat seçmeli olarak tercih edilebilir.

Tabloda belirtilen “Diğer Seçmeli Dersler” her okul için farklı olabilir. Bu dersler okul yönetimi ve öğretmenler kurulu tarafından, “TABLO-3’teki dersler arasından” okulun imkanları, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenir.

 1. sınıfta haftalık 20 saat ortak ve zorunlu dersler vardır. Öğrenci seçmeli dersleri tercih ederken ders saatlerinin 14 saati doldurmasına dikkat etmelidir. Böylece toplam ders saati 34’e tamamlanmış olacaktır. Bu sayılar 11. sınıfta 19 zorunlu+ 15 seçmeli, 12. sınıfta 16 zorunlu +18 seçmelidir. Bu saatlere “rehberlik ve Sosyal Etkinlik” dersi dahil edilmeyecektir.

Bu yazı 514 kişi tarafından ilgi ve alaka ile takip edildi, tekrar bekleriz...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>